Ike-15-02

$49.95

satin white w/blue mouth, 10.5" round